Hoe kunnen we
u verder helpen?

Contact verkoop

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
vertrieb@ism-europa.de

Contact pers

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
presse@ism-europa.de

Contact personeel

+49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
jobs@ism-europa.de

Mens

Kwaliteit produceren,
werk verbeteren

Veiligheid zit bij ons niet alleen in elke vezel van onze producten, maar ook in ons DNA. Daarom werken wij er consequent aan om de werkomstandigheden van mensen te verbeteren en onze sociale standaards te verhogen. Op onze eigen locaties en bij onze productiepartners in andere landen.

Inachtneming van de mensenrechten -
Eerlijke en veilige werkomstandigheden

Wij verplichten ons er toe om ervoor te zorgen, dat onze producten onder eerlijke, rechtmatige en menswaardige producten ontstaan, overal langs onze inkoopketen. Wij hechten de allergrootste waarde aan de inachtneming van mensenrechten, eerlijke salarissen, de gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Mens

Mens

Productielocaties Headquarter Missie

Gecertificeerde productielocaties

Verbetering van de werkomstandigheden wereldwijd

Meer dan 20 jaar geleden hebben wij voor het eerst de werkomstandigheden in onze productiefabrieken door onafhankelijke organisaties laten controleren. Ongeacht de locatie van de productiefaciliteit of van de leverancier werken wij sindsdien samen met onze partner aan het voortdurend verbeteren van onze standaards op het gebied van arbeid, milieu en sociale aspecten.
Onze eigen medewerkers en onafhankelijke controleurs inspecteren de fabrieken van onze leveranciers regelmatig om te kunnen garanderen, dat deze onze strenge standaards op het gebied van arbeid, milieu en sociale aspecten hanteren.

Zo bouwen wij met verloop van tijd vertrouwen op in onze partnerschappen en medewerkersrelaties, die zich op termijn zullen bewijzen en die in de kwaliteit van onze producten gespiegeld worden. Wij kunnen garanderen, dat meer dan negenennegentig procent van onze opdrachtvolumes geproduceerd worden in fabrieken, waar regelmatig BSCI, SMETA, SA8000 of PUMA SAFE audits plaatsvinden en dat onze producten onder veilige en eerlijke werkomstandigheden worden geproduceerd.

Onafhankelijke controle van sociale standaards

Aantoonbaar
sterke standaards.

In samenhang met onze gedragscode werken wij alleen samen met productielocaties, die voldoen aan de strenge eisen op sociaal, gezondheidstechnisch en veiligheidstechnisch vlak. Onze gedragscodes zijn gebaseerd op de ILO-werknormen, PUMA oriënteert zich daarnaast aan de gedragscode van de Fair Labor Association, waarvan PUMA sinds 2004 lid is. Deze eisen gelden ook, als ze strenger zijn dan plaatselijke standaards of daarmee conflicteren. Sinds 2002 worden ze tenminste jaarlijks in onafhankelijke audits gecontroleerd.

Headquarter Lippstadt

Wij staan achter onze locatie

Ons ooit “kleine” bedrijf is inmiddels gegroeid tot een internationaal actieve marktleider, die echter toch met de regio vergroeid is. Wij blijven net als eerder investeren in ons hoofdkantoor in Lippstadt, doen er onderzoek en stimuleren ontwikkelingen, betalen belasting en hebben hier het grootste deel van onze medewerkers aan het werk.

Onze missie

Wij bereiken onze doelen samen

Ons bedrijf en de omgeving waarin wij actief zijn, zijn permanent in beweging. Deze veranderingen willen wij met een goede en stabiele bedrijfscultuur begeleiden naar een positieve toekomst. Daarom hebben wij onze bedrijfsmissie samen met onze medewerksters en medewerkers opgesteld.
ISM Missie downloaden


Waarden
: Ons familiebedrijf wordt aangestuurd met universele menselijke waarden, die elke dag met leven worden gevuld door de mensen die bij ISM werken.

Innovatie: Innovatie is de essentie van ISM. Wij werken nauw samen met onze klanten en zijn door de ontwikkeling van nieuwe producten en innovatieve technologie een stap voor op de markt.

Excellentie: Wij willen voortdurend beter worden. Het streven naar excellentie in alles wat wij doen, vereist inzet en passie – en de motivatie en het engagement om ons best te doen en ervoor te zorgen dat onze klanten altijd volledig tevreden zijn.

Klantgerichtheid: Een van de belangrijke doelen van ISM is om een zo groot mogelijke klanttevredenheid te bereiken. Daarvoor bouwen wij op vertrouwen en transparantie en op eerlijkheid in de onderlinge verstandhouding. Responsiviteit en betrokkenheid zijn integraal onderdeel van onze bedrijfs- en klantencultuur. Wij zijn een team met een positieve instelling, dat creatief en innovatie handelt in projecten met als doel te voorzien in de behoeften en prioriteiten van onze klanten.

 

 

TEVREDENHEID ZORGT VOOR MOTIVATIE

Potentiële medewerkers kiezen tegenwoordig niet meer altijd voor de functie met het hoogste salaris. Als uitstekend gekwalificeerde deskundigen willen ze zelf ook beleven, hoe hun kinderen opgroeien, of tijdelijk de mantelzorg voor familieleden verzorgen. Als gecertificeerd “Familievriendelijk bedrijf in de gemeente Soest (Duitsland)” zien wij de mens achter de medewerker en zorgen wij voor oplossing om familie en beroep te combineren, bijvoorbeeld door

  • Flexibele werk- en pauzetijden
  • Deeltijdmodellen op maat
  • Toelage kinderopvang
  • Medewerkersvouchers en -kortingen
  • Oudervriendelijke vakantieregelingen
  • Financiële ondersteuning bij speciale familiegelegenheden
  • een goed bedrijfspensioen
  • en nog veel meer

Waar mogelijk gaan wij in op de individuele wensen en behoeften van onze medewerkers.

Gezinsvriendelijk bedrijf District Soest

FAMILIE­VRIENDELIJKHEID LOONT VOOR IEDEREEN

Als familiebedrijf in de derde generatie zetten wij ons uit volle overtuiging in binnen het netwerk “Succesfactor familie” (Duitse naam: “Erfolgsfaktor Familie”). Wij geven een zichtbaar teken voor personeelsbeleid dat bewust omgaat met het familieleven. En dat betreft niet alleen vaders en moeders met kleine kinderen: de meeste mensen die een familielid verzorgen, zijn tegelijkertijd ook in loondienst. Wij ondersteunen onze medewerkers door eenvoudig uit te voeren maatregels, bijvoorbeeld als plotseling verzorging of verpleging nodig wordt, door onze speciaal opgeleide verzorgingsloods of door een passende individuele oplossing. Daarvan profiteren niet alleen de afzonderlijke medewerkers, maar ook ons team, onze klanten en de maatschappelijke omgeving.

Succesfactor familie

ONDERSTEUNING KENT GEEN (LANDS-)GRENZEN

Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Voor onze medemensen en voor de maatschappij. Onafhankelijk van woon- of werkplaats. Met regelmatige donatieacties, bijv. aan Médecins Sans Frontières of Aktion Lichtblicke, voegen wij de daad bij het woord. De hiervoor benodigde financiële middelen halen wij niet uit een vastgelegd jaarbudget, maar wij bepalen het aantal te ondersteunen projecten naar eigen inzicht en persoonlijke overtuiging. Maar niet alleen gelddonaties kunnen helpen. Zo ondersteunen wij verschillende verenigingen en organisaties regelmatig door kleding- en andere materiële donaties. Vrijwilligerswerk, lidmaatschappen en betrokkenheid in samenwerkingsverbanden en netwerken op landelijk en internationaal niveau ronden onze betrokkenheid af.

“Wij zijn ervan overtuigd, dat de wereldwijde uitdagingen alleen door internationale samenwerking, sterke organisaties en de inzet van iedereen, privé of als bedrijf, opgelost kunnen worden.”
Julia Krämer-Gümüs

Charity Logos- Aktion Lichtblicke en Médecins Sans Frontières

ONZE STRATEGISCHE ACCENTEN

Vragen & antwoorden

Aan duurzaamheid gerelateerde onderwerpen als milieubescherming en mensenrechten zijn ongelofelijk uitgebreid, gelaagd en zeer complex. Daarom hebben wij vragen, die vaak aan ons worden gesteld zo compact mogelijk beantwoord.

Waar en onder welke arbeidsomstandigheden worden de veiligheidsschoenen geproduceerd?

Wij produceren onze producten bij partners in Azië en Europa. Zo bieden wij duizenden mensen op de lange termijn gerichte werkgelegenheid. Wij hebben vaak een jarenlange samenwerking en vertrouwensband met onze productielocaties. Wij selecteren deze vanaf het begin zeer zorgvuldig en stellen hoge eisen aan sociale standaards en milieunormen. Om onze standaards te kunnen omzetten, verankeren wij deze vanaf het begin stevig in onze productieovereenkomsten. Door middel van onze Code of Conduct verplichten wij alle leveranciers om te voldoen aan sociale en ecologische eisen, die zich oriënteren aan de internationaal erkende branchestandaards en ILO-conventies. Het naleven van de standaards wordt permanent gecontroleerd door eigen medewerkers op locatie, door medewerkers van onze duurzaamheidsteams, door de directe en door onafhankelijke auditors. Momenteel wordt 99% van onze opdrachtvolumes geproduceerd in fabrieken, waar regelmatig BSCI, SMETA, SA8000 of PUMA SAFE audits plaatsvinden. Zo kunnen wij waarborgen, dat onze producten onder veilige en eerlijke werkomstandigheden worden gemaakt.

Hoe zorgt ISM ervoor dat de productielocaties zich aan de regels houden?

Wij kennen onze productielocaties, want we werken al jarenlang samen. Onze
controleurs en medewerkers zijn regelmatig ter plaatse. Wij hechten er waarde aan, dat de
productie volgens onze kwaliteitsnormen plaatsvindt en voldoet aan onze strenge standaards op sociaal en milieutechnisch vlak.
Door middel van onze Code of Conduct verplichten wij alle leveranciers om te voldoen aan sociale en
ecologische eisen, die zich oriënteren aan de internationaal erkende industriële standaards en ILO
-conventies. Daarin wordt ook de milieubescherming geregeld. Deze controleren wij
regelmatig met eigen medewerkers, die permanent op locatie zijn en met onafhankelijke organisaties,
die audits uitvoeren op de productielocaties. Daar komen regelmatige trainingen en Round Table
Meetings bij, om de partners op de hoogte te houden.

Hoe zorgt ISM ervoor dat de fabrieken zich aan de wettelijke vereisten houden?

Wij werken uitsluitend samen met productiepartners, die voldoen aan onze eisen op sociaal, milieutechnisch, chemisch, gezondheidskundig en veiligheidstechnisch vlak, zoals deze zijn vastgelegd in onze Code of Conduct en in de leidraden over duurzaamheid van PUMA. Deze eisen gelden ook, als ze strenger zijn dan plaatselijke standaards of daarmee conflicteren. De naleving controleren wij met eigen medewerkers, die regelmatig op locatie zijn en met onafhankelijke organisaties, die audits uitvoeren in de fabrieken. Daar bovenop komen regelmatige trainingen en deelname aan Round Table Meetings, om onze partners te begeleiden aan alle eisen te voldoen.

Wat is de BSCI?

De amfori BCSI is een toonaangevend bedrijfsinitiatief voor het verbeteren van de werkomstandigheden in wereldwijde leverketens.
Met de amfori BSCI-gedragscode kunnen bedrijven hun bedrijf voor de lange termijn veiligstellen en daarmee de risico's reduceren – ook voor zakenpartners en investeerders, kredietverstrekkers of verzekeraars.

Code of Conduct
de amfori BSCI Code of Conduct is gebaseerd op de conventies van de International Labor Organization (ILO), de universele mensenrechtsverklaringen van de Verenigde Naties, de UN Global Compact en de OECD-richtlijnen. Alle deelnemers van amfori BSCI stemmen in met de CoC en verplichten zich deze na te leven. De BSCI Code of Conduct is ook verkrijgbaar in andere talen.

Bindende doelen
Door lid te worden, verplichten de deelnemers zich om hun leveranciers te integreren in het amfori BSCI-proces en worden hun ontwikkelingen voortdurende gecontroleerd. De leveranciers van de BSCI-deelnemers verplichten zich op hun beurt de BSCI Code of Conduct na te leven en worden dienovereenkomstig geaudit. Ook worden bedrijven met (verdergaande) opleidingen ondersteunt.

Sectoren
Tegenwoordig omvat amfori BSCI alle sectoren en kan het in alle landen worden toegepast. Meer informatie vindt u hier: https://ch.amfori.org/de/content/bsci-k%C3%BCrze-0

Moet volledig aan de strenge eisen van PUMA worden voldaan?

Krachtig ja. Duurzaamheid is één van PUMA's vastgelegde kernwaarden en een vast onderdeel van elke samenwerking. Duurzaamheid wordt consequent holistisch doorgevoerd en is al jarenlang diep verankerd in de kernprocessen en producten.

Waar produceert ISM de schoenen?

Wij produceren onze schoenen voornamelijk in Azië, waar China ons grootste productieland is. Een deel van onze veiligheidsschoenen wordt echter ook hier in Europa, in Roemenië, geproduceerd.

Hoe zorgt ISM ervoor dat de productielocaties zich aan de regels houden?

Wij werken uitsluitend samen met productiepartners, die voldoen aan onze eisen op sociaal, milieutechnisch, chemisch, gezondheidskundig en veiligheidstechnisch vlak, zoals deze zijn vastgelegd in onze Code of Conduct en in de leidraden over duurzaamheid van PUMA. Deze eisen gelden ook, als ze strenger zijn dan plaatselijke standaards of daarmee conflicteren. De naleving controleren wij met eigen medewerkers, die regelmatig op locatie zijn en met onafhankelijke organisaties, die audits uitvoeren in de fabrieken. Daar bovenop komen regelmatige trainingen en deelname aan Round Table Meetings, om onze partners te begeleiden aan alle eisen te voldoen.

Heeft u nog vragen of zijn er nog onderwerpen onduidelijk? Ons duurzaamheidsteam hoort graag van u.